certyfikat aeo, procedura uproszczona, kwestionariusz samooceny, doradca celny, szkolenia celne, świadectwo aeo, upoważniony przedsiębiorca aeo, pozwolenie aeo, upoważniony przedsiębiorca, wniosek aeo,

Upoważniony przedsiębiorca AEO – pozwolenie.

Bez kategorii

Firma Empirium Profit rozpoczęła działalność w 2009 roku jako K.A.V. Była to pierwsza mała firma na rynku, która prowadziła szkolenia AEO https://pozwolenieaeo.pl/ oraz wdrożenia AEO. Pod obecną nazwą oferuje ona kompleksowe i unikalne rozwiązania dla przedsiębiorstw. Skorzystały z nich już setki zadowolonych klientów, którzy osiągnęli założone cele i rozwinęli swoje biznesy. W skład oferty Empirium Profit wchodzi m.in. realizacja projektów doradczych i szkoleniowych w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego łańcucha dostaw dla firm działających w różnych branżach. Organizacje klientów zyskują szansę na rozwój dzięki usprawnieniu procesów zarządzania, wdrożeniu uproszczeń celnych oraz przeszkoleniu pracowników. Wszyscy klienci uzyskali certyfikat AEO/pozwolenie AEO. Ponadto mogą oni liczyć na pomoc w uzyskaniu innych procedur uproszczonych. Empirium Profit współpracuje z doświadczonymi doradcami, certyfikowanymi audytorami i trenerami oraz agentami celnymi.

certyfikat aeo, 
procedura uproszczona, 
kwestionariusz samooceny, 
doradca celny, 
szkolenia celne, 
świadectwo aeo, 
upoważniony przedsiębiorca aeo, 
pozwolenie aeo, 
upoważniony przedsiębiorca, 
wniosek aeo,

Upoważniony Przedsiębiorca (Authorised Economic Operator – AEO)

Z dniem 1 stycznia 2008r. weszły w życie ważne zmiany w przepisach celnych. W celu podniesienia bezpieczeństwa międzynarodowego obrotu towarowego powołano instytucję Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO). Zmiana obejmuje podmioty związane z obrotem towarowym z krajami z poza Unii Europejskiej. Uzyskanie statusu Upoważnionego Przedsiębiorcy potwierdza certyfikat AEO (wcześniej świadectwo AEO, aktualnie pozwolenie AEO). Wydaje go właściwy organ celny. Świadectwo obowiązuje na terenie całej Wspólnoty. Przedsiębiorca musi spełnić konkretne warunki i kryteria w zależności od tego, jaki rodzaj certyfikatu chce uzyskać. Ubieganie się o świadectwo lub pozwolenie jest dobrowolne, natomiast zarówno przepisy krajowe, jak i unijne, określają wiele przywilejów dla wiarygodnych przedsiębiorców AEO. Kolejne zmiany miały miejsce 1 maja 2016. Dotyczyły one m.in. kryteriów AEO oraz zasad wydawania pozwoleń na stosowanie procedur uproszczonych. Przedsiębiorca starający się o pozwolenie ma obowiązek spełnić warunki i kryteria podobne do tych obowiązujących firmy, które ubiegają się o pozwolenie AEO. Do 1 maja 2019 wszystkie wydane do tamtego momentu pozwolenia na uproszczenia oraz świadectwa AEO miały zostać zweryfikowane pod kątem zaostrzonych kryteriów. Przedsiębiorstwa, które ich nie spełniały, traciły pozwolenia i świadectwa. Empirium Profit udziela wsparcia w procesie przygotowywania i ubiegania się o wymienione pozwolenia.

Doradztwo celne, AEO i z zakresu bezpieczeństwa

Empirium Profit świadczy usługi z zakresu doradztwa dla firm będących eksporterami, importerami, przewoźnikami, spedytorami, agencjami celnymi prowadzącymi magazyny celne czy producentami towarów eksportowych. Dzięki doradztwu AEO od 2009 roku kilkadziesiąt przedsiębiorstw uzyskało status Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO). Można też liczyć na pomoc doradców celnych, którzy udzielą wskazówek w kwestii prawidłowego stosowania przepisów celnych, wdrażania celnych procedur specjalnych, zakładania składów celnych i magazynów czasowego składowania, ustalania prawidłowej wartości celnej, taryfikacji oraz pochodzenia towarów, a także wesprą w sporach z organami administracji celnej. Klienci otrzymują również wsparcie w obszarze bezpieczeństwa. Eksperci dysponują szeroką wiedzą w zakresie procesów IT, bezpieczeństwa informacji oraz teleinformatyki, ochrony danych osobowych oraz ochrony fizycznej. Pomogą oni m.in. we wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw, TAPA FSR i TSR. Specjalizują się w ochronie danych osobowych oraz audytach bezpieczeństwa: informacji, aplikacji, teleinformatycznego, telekomunikacyjnego, licencji oprogramowania czy bezpieczeństwa fizycznego.

certyfikat aeo, 
procedura uproszczona, 
kwestionariusz samooceny, 
doradca celny, 
szkolenia celne, 
świadectwo aeo, 
upoważniony przedsiębiorca aeo, 
pozwolenie aeo, 
upoważniony przedsiębiorca, 
wniosek aeo,

Szkolenia celne, AEO i z bezpieczeństwa

Empirium Profit zajmuje się prowadzeniem szkoleń w formie warsztatów, dostosowanych do specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa. Szkolenia AEO są przeznaczone dla podmiotów ubiegających się o certyfikat AEO/pozwolenie AEO. Ich celem jest przygotowanie przedsiębiorstwa do sprawnego uzyskania pozwolenia. Uczestnicy dowiedzą się, jak wypełnić kwestionariusz samooceny i przygotować wniosek AEO. Dzięki temu przejdą sprawnie kolejne audyty. Szkolenia celne są prowadzone przez doświadczonych ekspertów. Uczestnicy uzyskają porady dotyczące zarządzania ryzykiem celnym w przedsiębiorstwie, procedur uproszczonych, INTRASTAT, ECS, ograniczeń i zakazów w obrocie towarowym z zagranicą, zgłoszeń celnych, współpracy z agencjami celnymi czy zmian w przepisach prawa celnego. Warsztaty przekazują wiedzę praktyczną i są angażujące. Szkolenia biznesowe z bezpieczeństwa są poprzedzone dokładną analizą sytuacji firmy, jej potrzeb oraz potencjalnych źródeł ryzyka. Ich celem jest zwiększenie świadomości bezpieczeństwa wśród kadry zarządzającej oraz pracowników. Wśród proponowanych obszarów szkoleń można wymienić m.in. bezpieczeństwo międzynarodowego łańcucha dostaw, zarządzanie: bezpieczeństwem łańcucha dostawa w oparciu o ISO/PAS 28000, ryzykiem czy bezpieczeństwem informacji w oparciu o ISO/EIC 27001.

Dodaj komentarz